ข่าวดี สำหรับท่านผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหา “แนวทางการลดต้นทุนการผลิต”


ข่าวดี สำหรับท่านผู้ประกอบการ

ที่กำลังมองหา แนวทางการลดต้นทุนการผลิต

                    ในสถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันในโรงงานอุตสาหกรรมมีสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา หรือด้านคุณภาพของสินค้า ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต จึงเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ประกอบการ มีผลกำไร และสามารถแข่งขันกับ ผู้ประกอบการรายอื่นได้ จากปัญหาดังกล่าวทาง เข้าบริการลูกค้า พบว่า ปัญหาในคลังสินค้าส่วนใหญ่ ที่ทำให้มีต้นทุนสูง

 5 ย.ของงานปิดฉลากที่เหมาะกับ OUTSOURCING

1. เยอะ    ทำซ้ำๆ ในปริมาณมากๆ เช่น กระป๋องขนาดเดียว ปิดฉลากด้วยฉลากตัวเดียว
2. ยาก     ตัวภาชนะบรรจุหรือฉลากไม่เหมือนกับที่ใช้อยู่ทั่วไป
3. ยุ่ง       กระป๋องมีหลายขนาด ฉลากมีหลายชนิด
4. หย่อม  งานที่มีเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่อง
5. ยั่งยืน  ปิดฉลากต่อเนื่อง ยาวนาน เป็นปีๆ โดยสามารถใส่นวัตกรรม ใหม่ๆเข้าไปได้ เช่น การใช้เครื่องที่ไม่ใช้ใบมีดในการควบคุมฉลาก

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×