307x105.5 Outsourcing @ tuna factory.


 202x308 @ Sardines factory.

300x407 Complete line

            บริษัท กู๊ดเซอร์วิส เทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดทางเรื่องสำหรับฉลากอาหารกระป๋องใน ปัจจุบันและอนาคต

จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและบุคคลากร ซึ่งปฏิบัติงานโดยการให้บริการ ด้านเครื่องปิดฉลากมากกว่า 15 ปี จึงทำให้เข้าใจถึงปัญหา และความ

ต้องการของผู้ใช้งานเครื่องปิดฉลากเป็นอย่างดี ตลอดจนในสภาวะปัจจุบัน อุปสรรคทางด้านการส่งออกเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิต จำเป็นต้อง

ลดต้นทุนด้านการผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ บริษัท กู๊ดเซอร์วิส เทค จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา และให้บริการด้านเครื่อง

ปิดฉลากให้ตรงจุด และช่วยลดต้นทุนในการผลิตของท่าน อย่างเต็มความสามารถ


โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการ ดังนี้

1. บริการรับจ้างปิดฉลากอาหารกระป๋อง

1.1 มีเครื่องปิดฉลากพร้อมพนักงานคุมเครื่อง , ซ่อมบำรุง , อะไหล่สิ้นเปลืองทั้งหมด ค่าบริการเป็น ราคา / กระป๋อง

1.2 บริการเจ้าหน้าที่คุมเครื่องปิดฉลาก (ใช้เครื่องปิดฉลากของลูกค้า) โดยดูแลด้านงานซ่อมบำรุงและอะไหล่สิ้นเปลืองทั้งหมด
     คิดค่าบริการเป็น ราคา / กระป๋อง

1.3 รับเหมาปิดฉลาก ทั้ง Line ปิดฉลาก มีบุคคลากรทั้งหมด ตั้งแต่ป้อนกระป๋อง คุมเครื่องปิดฉลาก เก็บกระป๋องลงกล่อง
     (ใช้พนักงานทำงานร่วมกับเครื่องจักร)

2. บริการ Service contact (โดยการจัดแผนเข้าบริการเป็น ไตรมาตร) ตลอดจนซ่อม Overhaul และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องปิดฉลาก

3. บริการด้านอะไหล่ เครื่องปิดฉลากทุกรุ่น (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิดฉลากจากผู้ผลิตรายใด)

4. ผลิตและจำหน่ายเครื่องปิดฉลาก ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับความเร็วสูงสุด 750 กระป๋อง / นาที และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
    กับสายงานปิดฉลากประป๋อง

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการในโอกาสอันใกล้นี้

 
เว็บสำเร็จรูป
×